headernw.jpg
 

ALV 16 januari

3-1-2018
Nieuwsafbeelding
Graag nodigen wij jullie allemaal van harte uit voor de ALV op 16 januari. Jullie zijn van vanaf 20.00 welkom in het clubhuis op locatie Caraïben. Na afloop van het ALV proosten we graag met jullie op een sportief en succesvol 2018. 

De agenda voor de ALV is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 20 december 2016
4. Financiën
5. Kascommissie
6. Goedkeuring jaarrekening
7. Vaststellen gewijzigde tekst statuten art 5.8 en 14.1
8. Voordracht kandidaat bestuurslid Technische Commissie Dirk van Garderen 
9. Voordracht lid van verdienste
10. Presentatie commissies
11. Evaluatie 2017 en speerpunten 2018
12. Resultaat stemming
13. Rondvraag en sluiting