headernw.jpg
 

Bericht van het bestuur

26-6-2018
Nieuwsafbeelding
Helaas nemen we afscheid van een bestuurslid. Leonie Koot volgt haar hart en gaat zich volledig toeleggen op de evenementencommissie. In goed overleg stapt ze daarom uit het bestuur. Leonie is al lange tijd een actieve vrijwilliger en de laatste twee jaar nam zij (naast haar commissiewerk) zitting in het bestuur. Het bestuur gaat haar missen, maar is blij dat zij zich voor de club blijft inzetten. Clemens zal haar bestuurstaken overnemen.

Tot slot willen we nog melden dat we ook een enthousiast nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Jeroen Lutters volgt André Ruske op in zijn rol als penningmeester.