Terug
21-4-2020

Coronavirus: update 21 april

Nieuws afbeelding


Update 21 April
Zoals vanavond door premier Rutte is aangegeven, mogen alle jeugdleden vanaf 28 april weer trainen. Dat is geweldig nieuws! De TC komt snel met informatie hoe we dit gaan faciliteren, inclusief specifieke maatregelen om op 1.5m afstand te houden voor kinderen van 13 jaar en ouder en volwassen.

Verder geeft de KNHB hier aan dat de competitie voor dit seizoen is beëindigd.

Update 31 maart
Zoals op 31 maart gecommuniceerd, blijven de eerder genomen maatregelen van kracht en zijn verlengd zijn tot en met 28 april.

Update 24 maart 
In de update hieronder staat dat de Hockeyclub tot 1 juni gesloten is. Correctie: dit geldt alleen voor bijeenkomsten en bijvoorbeeld toernooien/evenementen. Voor 6 april worden we geinformeerd of sportclubs dicht blijven voor reguliere trainingen en wedstrijden, of dat er anders besloten wordt. Excuus voor de verwarring.

Update 23 maart 
Zoals op maandag 23 maart in de TV uitzending om 19.00 uur door de politiek is aangegeven, zullen alle sportclubs in ieder geval tot 1 juni gesloten blijven en zijn bijeenkomsten verboden. Eind deze week (rond 27 maart) zal het bestuur een mail sturen naar de leden, met reactie op het laatste nieuws.

Update 17 maart 
De KNHB heeft aangegeven dat alle maatregelen tenminste van kracht zijn tot 6 april. Uiterlijk 23 maart volgt er weer een nieuwe update.

Update 12 maart
Als vereniging willen wij toezien op de gezondheid van onze leden. Zoals bekend neemt het aantal corona besmettingen in onze regio met de dag toe en daarom vragen we je alert te zijn.

Heb jij de ziekteverschijnselen die bij het coronavirus hoort (koorts & hoesten) en ben je in contact geweest met iemand uit een besmet gebied, kom dan niet naar de club en neem contact op met je huisarts. Uiteraard laten wij het als vereniging weten, als er sprake is (van een vermoeden) van besmetting. Je kan ook contact opnemen met de [email protected].

Op dit moment zijn er bij een enkel team preventieve maatregelen genomen, wegens ziekteverschijnselen die relatie kunnen hebben met het coronavirus. De medische commissie van HC Eemvallei heeft contact gehad met de GGD en deze geeft aan dat er geen reden tot stress hoeft te zijn zolang iedereen de voorgeschreven hygiënevoorschriften opvolgt.

Mochten we de melding krijgen dat er bij een lid het coronavirus is vastgesteld, dan zullen we dit vanzelfsprekend communiceren. Naast het advies van de KNHB en de club is het de afweging van het lid zelf of de ouders om te komen trainen of een wedstrijd te spelen. Communiceer dat dan wel naar je teammanager.

Hou de website en de app in de gaten voor de actuele ontwikkelingen.Voor meer informatie over (de maatregelen tegen) het coronavirus vind je op www.knhb.nl of www.RIVM.nl

Sportieve groet,
Het Bestuur en de Medische Commissie van HC Eemvallei

Update 10 maart
Als vereniging willen wij toezien op de gezondheid van onze leden. Zoals bekend neemt het aantal corona besmettingen in onze regio met de dag toe en daarom vragen we je alert te zijn.

Heb jij de ziekteverschijnselen die bij het coronavirus hoort (koorts & hoesten) en ben je in contact geweest met iemand uit een besmet gebied, kom dan niet naar de club en neem contact op met je huisarts.
Uiteraard willen wij het als vereniging weten als er sprake is (van een vermoeden) van besmetting. Je kunt dan contact opnemen met de [email protected]

Meer informatie over (de maatregelen tegen) het coronavirus vind je op www.knhb.nl of www.RIVM.nl.

 


Update 4 maart
Laat het handen schudden bij de line-up even achterwege. Bedank na de wedstrijd de tegenstanders en scheidsrechters alleen mondeling. Voor de ontwikkelingen van het coronavirus volgt HC Eemvallei het advies van de KNHB op. Dat advies is hieronder te lezen en op de KNHB website

KNHB SITE: Coronavirus van invloed op hockeycompetitie?

Update 12 maart 2020, 10.45 uur 

Komend weekend geen competitie voor Brabantse teams

De KNHB heeft kennis genomen van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart, waarbij Brabanders worden opgeroepen ‘zeven dagen sociale onthouding’ in acht te nemen. Het advies luidde: "Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten.” Door de burgemeesters van de veiligheidsregio’s zijn in Noord-Brabant evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden en bovendien is de organisatoren van samenkomsten met minder dan 1.000 mensen gevraagd ook te overwegen deze af te gelasten.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant heeft NOC*NSF alle sportbonden geadviseerd gevolg te geven aan de oproep van de Veiligheidsregio’s. Daarom heeft de KNHB besloten alle wedstrijden van teams die uitkomen voor een Noord-Brabantse vereniging af te gelasten tot en met zondag 15 maart. Dit betreft een maatregel die voor de betreffende teams is genomen ongeacht niveau en competities. Daarbij gaat het om ongeveer 2.000 wedstrijden, waaronder ook de Hoofdklassewedstrijden en de Bekercompetitie. Alle wedstrijden die de komende dagen op de planning staan voor Brabantse teams worden op een later tijdstip ingehaald. De KNHB komt per competitie zo snel mogelijk met de inhaaldata.

Trainingen in Noord-Brabant

Veel verenigingen uit Noord-Brabant vragen zich af of de trainingen de komende dagen door kunnen gaan. De Veiligheidsregio’s in Noord-Brabant hebben aangegeven dat het normale leven waar mogelijk doorgang moet kunnen vinden ("Brabant gaat niet op slot”) met inachtneming van "sociale onthouding”. Zij spraken daarbij tijdens de persconferentie over ‘”balanceren op een slap koord”.  Zo zijn (basis)scholen en horeca bijvoorbeeld gewoon open.

Voor de KNHB gelden als vertrekpunt met betrekking tot het verenigingsleven (waaronder ook trainingen) in Brabant twee aandachtspunten: vermijd waar mogelijk sociale contacten én houd rekening met de lokale situatie. Besluit de vereniging dat de trainingen gezien de situatie op en rond de club door kunnen gaan, zorg er dan voor dat spelers en speelsters na afloop van de training direct naar huis gaan en houd bijvoorbeeld het clubhuis gesloten. Tot slot benadrukt de KNHB ook met betrekking tot het verenigingsleven het belang van opvolging van de adviezen van het RIVM: heeft iemand (milde) klachten, blijf dan thuis!

Rolstoelcompetities (E- en H-hockey) afgelast

Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep die deelneemt aan de beide rolstoelhockeycompetities (E- en H-hockey) heeft de KNHB daarnaast besloten deze competities in zijn geheel af te gelasten. Deze maatregel betreft in elk geval de competitiedagen in maart, het bekertoernooi op 28 maart en de competitiedag op 4 april. De betreffende competitieleiders zijn hierover inmiddels op de hoogte gesteld.

Overige competities gaan door

Op dit moment is er echter geen reden om andere hockeywedstrijden/evenementen af te gelasten. De KNHB houdt de situatie vanzelfsprekend in de gaten en laat zich adviseren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Iedereen die geen klachten heeft en niet uitkomt voor een vereniging uit Noord-Brabant kan de komende dagen gewoon deelnemen aan hockeyactiviteiten in Nederland. De KNHB gaat er op basis van de informatie en adviezen van het RIVM van uit dat samen sporten, mits met aandacht voor extra hygiëne, binnen de richtlijnen, adviezen en oproepen van de gezondheidsautoriteiten valt. De hockeybond vindt het daarbij zeer belangrijk te benadrukken dat alle hockeyers en hockeyfans de adviezen met betrekking tot de basishygiëne (RIVM) en de sport specifieke adviezen (KNHB) hieronder goed doornemen. Dit advies deelt de KNHB ook met de verenigingen.

Basishygiëne

Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Op maandagavond 9 maart is er een nieuwe maatregel bijgekomen en wordt opgeroepen om geen handen meer te schuddenOp de website van het RIVM vind je de laatste informatie.

Sport specifieke hygiëne zaken

Als aanvulling op het advies van het RIVM over de basishygiëne adviseerde de KNHB al eerder bij de wedstrijden de komende periode de handshake met medespelers, tegenstanders en scheidsrechters te vermijden. Natuurlijk vragen wij hockeyers elkaar nog steeds een prettige wedstrijd toe te wensen maar daarbij raden we aan een alternatief voor de handshake te gebruiken. KNHB adviseert het volgende:

  • Ontvang je clubgenoten, tegenstanders en de scheidsrechters nog net zo hartelijk maar zonder handshake.
  • Wens de tegenstander succes door middel van bijvoorbeeld een yell.
  • Bedank de scheidsrechter na afloop mondeling zonder handshake.
  • Het blijft belangrijk om alleen een eigen bidon of waterfles te gebruiken.
  • Zorg ervoor dat je bitje niet rondslingert; stop hem bijvoorbeeld in je sok als je hem niet gebruikt.
  • Ben je scheidsrechter, gebruik dan alleen je eigen scheidsrechtersfluitje.
  • Maak je gebruik van wisselende strafcornermaskers, haal er dan een desinfecterende doek overheen voordat je deze opzet als iemand anders het masker voor jou gebruikt heeft.

Meer informatie over het coronavirus lees je op de site van het RIVM.

Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft.