Terug
10-5-2020

Bericht van het bestuur

Nieuws afbeelding

10 mei - blog Hendrik-Jan

Zoals eerder door Johan, Wouter en Hidde geschreven is het nog steeds een bijzondere tijd. Gelukkig zijn afgelopen week de trainingen weer begonnen. Trainingen met aangepaste maatregelen, maar goed om te zien dat er weer leven is op de club.

Sinds wij zijn aangesteld, ben ik naast het vergaderen en kennismaken met de commissies vooral druk geweest met het opruimen en schoonmaken van de clubhuizen. Daarnaast is er regelmatig contact met de vrijwilligers van de inkoop. Samen zijn wij aan het kijken hoe wij een mooi en wisselend assortiment kunnen samenstellen. Een van de doelen is om de keukens die wij hebben, optimaal te gaan gebruiken. Mooi om te zien is dat de afgelopen weken er een aantal vrijwilligers zich heeft gemeld om mee te denken en actief bezig te zijn met de bar en keuken. Ik ben aanspreekpunt voor de accommodatie, ICT, bar en zolang nodig is voor alle Corona maatregelen. Ja het is veel werk, maar doe het samen met de vrijwilligers met enorm veel inzet en plezier.

Samen gaan wij ervoor zorgen dat de clubhuizen ontmoetingsplekken worden in Vathorst. Samen wedstrijden kijken en gezellig een biertje drinken. Om dit alles tot een succes te maken, hebben wij ook jullie als leden nodig.

Het enthousiasme, de wil die ik zie en voel bij mijn medebestuursleden en vrijwilligers geven mij het gevoel dat wij samen gaan zorgen voor een stabiele, gezellige en financieel gezonde club.

Heb je vragen? Ideeën of wil je gewoon iets kwijt? Neem gerust contact met mij op, of spreek mij aan als je mij ziet.

Sportieve groet,

Hendrik-Jan Kok
Bestuurslid Accommodatie


 


 

 


21 april - Blog Johan

 

"Het is een bijzondere tijd", hoor je nu mensen vaak zeggen. Voor een nieuw bestuur dat graag alles goed wil organiseren, communiceren en iedereen betrekken, is dat zeker van toepassing.

 

In de rol van secretaris a.i. begint alles voor mij steeds meer overzichtelijk te worden. Wekelijks (binnenkort 2-wekelijks) een bestuursvergadering, online is bijna alles op orde zoals de (nieuwe) website, een digitale mappen-structuur voor het bestuur, een goed overzicht van alle vrijwilligers inclusief vacatures, een duidelijk proces voor acties en prioriteiten en de kennismakingsafspraken met commissies voltooid of ingepland. Mooi tijdens de kennismakingsgesprekken met andere vrijwilligers te zien, hoeveel enthousiasme en passie er is voor onze vereniging! Per dag komen er enkele mails binnen, vaak informatief van de KNHB over Corona en de ASF (Amersfoortse Sport Federatie).

 

Behalve het voorbereiden van de bestuursvergadering en najagen van acties, ben ik als secretaris het aanspreekpunt voor de communicatie- en evenementen commissies. Deze commissies zijn net als alle vrijwilligers, aan het nadenken hoe deze tijd goed te besteden en voor te bereiden op een eventueel scenario aan het einde van dit seizoen of als dat niet doorgaat, de start van het volgend seizoen. Uit de gesprekken met deze twee commissies, is duidelijk geworden dat er een flinke verschuiving is van een deel van de Communicatie Commissie naar de Evenementen Commissie. Nu is de combinatie nog te maken, voor het komende seizoen is er bijna een geheel nieuwe Communicatie team nodig. Ook zoeken we een Vrijwilligers coördinator, die leden en ouders van jeugdleden informeert hoe leuk het is om naast je werk op een andere manier bezig te zijn en nieuwe contacten te leggen.

 

En daar wil ik graag ook mee afsluiten. Zeker in deze tijd ontdek je weer hoezeer je sociale contacten mist en er minder gelegenheid is om nieuwe mensen te leren kennen. Er zijn na de start van het nieuwe bestuur al veel vrijwilligers opgestaan die het leuk vinden om zich in te zetten voor onze club. Toch zijn er nog ongeveer 15 vacatures zoalshier op de website van Eemvalleite vinden.

 

Ik hoop je te zien en spreken op onze digitale ALV op 30 april.

 

Sportieve groet,

 

Johan Joldersma

 

Secretaris a.i.


12 april - Blog Wouter


Een bestuurslid hockey zonder hockey

Op 20 februari heeft de ALV mij, samen met mijn collega bestuursleden, gekozen als bestuurslid Hockey.


Maar is een bestuurslid hockey zonder hockey, als een koning zonder land? Gelukkig valt dat mee. Natuurlijk had ook ik liever gezien dat iedereen lekker aan het hockeyen was geweest. Dat iedereen met z’n team zich aan het verbeteren was. Dat niveaus van spelers, teams en dus de club verder omhoog zou gaan. Maar helaas...


We hebben achter de schermen veel te doen en dat gebeurtgelukkig ook. Veel overleg via videoverbinding, gesprekken met potentiële hoofdtrainers zijn al gevoerd en er volgen er meer. Ook met onze huidige trainers gaan we komende weken in gesprek over volgend seizoen.


We maken verschillende scenario’s voor als we na 28 april weer de velden op zouden mogen, of als dat pas in juni is etc. etc. Ook is de TC samen met de lijncos en hoofdtrainers bezig om alvast in potlood de teamindelingen te maken op basis van de beoordeling uit de eerste seizoenshelft en extra input van alle betrokkenen. Mochten we nog wel kunnen hockeyen dan hebben we een extra meetmoment.


Mocht dat niet zo zijn, dan hebben we gelukkig die potloodindeling. Alles is dit jaar helaas wat anders dan normaal. We informeren jullie voor 1 mei over de voortgang enhet vervolg van dit proces.

Als laatste zijn we bezig om ons hockeybeleidsplan voor de komende jaren af te maken. Zodat we komend seizoen ons niveau verder op kunnen krikken.

Tot slot nog een klein stukje ledenwerving
Komend seizoen hebben we bij de jongste jeugd weer plek. Vooral bij de jongetjes zijn er plaatsen beschikbaar. Kom samen met je vriendje of vriendinnetje mee, dan leren we je plezier tebeleven aan het hockeyen. Komend jaar gaan we een flinke boost proberen te geven aan de jongste jeugd trainingen en wedstrijden.


Daarnaast is er bij de veteranen in Heren A nog plek voor wat aanwas. Dus heb je vroeger hoger gehockeyd, ben je tussen de 35-45 jaar en wil je samen met andere oud-gedienden op een goed niveau hockeyen. Meld je dan aan voor komend seizoen. Of kom, als het weer mag, een keer meetrainen.

Tot zover. We houden jullie op de hoogte. Hopelijk zien we elkaar snel weer langs de lijn.


Ik wens jullie allen, mede namens het bestuur, een zalig paasfeest toe.

Wouter Endert
Bestuurslid Hockey

3 april 2020 - blog Hidde


Beste HCE-leden en betrokkenen,


Er zit weer een week van sociale onthouding op en wat doe je dan als vereniging die draait om socializen? We bedenken dingen waarmee we proberen je op afstand te betrekken bij HC Eemvallei, de ene keer lukt dat beter dan de andere keer maar we blijven het proberen. Dat is ook één van de redenen van deze ‘bestuursblog’.


Een andere reden is dat wij onze zichtbaarheid willen vergroten. Immers onze leden hebben in de enquête van december / januari jl. aangegeven daar behoefte aan te hebben. Het is weliswaar digitale zichtbaarheid, maar toch beter dan geen.


Een bestuursblog dus… elke week is deze plek voor één van de bestuursleden ruimte om met onze leden te delen wat hem bezighoudt. En voor mij als voorzitter de aftrap. Éen van de dingen die mij bezig houdt is het vinden van een goede afspiegeling van de leden in het bestuur. Dit geldt uiteraard ook voor de commissies, trainers, etc maar laten we eerst maar naar het bestuur kijken.


Het bestuur telt naast onze notulist, louter mannen. Wij zouden het heel leuk vinden als er zich vrouwelijke kandidaten melden voor één van de functies die nu tijdelijk wordt ingevuld, secretaris en bestuurslid accommodatie, bar en ict. Nu zeggen wij mannen dat vrouwen zich minder snel melden om een bestuursfunctie te vervullen. Ik hoop echt dat deze wetenschap van de koude grond nu heel snel wordt gelogenstraft. Heb je interesse in een functie in het bestuur mail mij, [email protected] of Johan, [email protected]


En wat doe je in zo’n hockeyloze periode als voorzitter. We hebben de leden beloofd om zo snel mogelijk kennis te maken met alle commissies. Daarbij willen we ons niet laten weerhouden door Corona dus ontmoeten wekelijks twee tot drie commissies aan onze digitale bestuurstafel. Daarnaast vergaderen we als bestuur ook wekelijks aan deze bestuurstafel. Zo veel…. ja in het begin wel omdat we wat achterstanden zijn opgelopen als vereniging die we willen inhalen en omdat ons enigszins willen voorbereiden op het moment dat we weer kunnen hockeyen.


 

 

Daarnaast staan we nog wel voor wat uitdagingen, hoe brengen we nu zo snel mogelijk de verenigingskosten omlaag zodat we niet een enorme scheur in de broek oplopen dit huidige seizoen. Voor welke regelingen komen we allemaal in aanmerking om onze kosten te dekken. Voorts dienen we ook het komende seizoen voor te bereiden en is deze periode normaliter de tijd om trainers aan te trekken, teamindelingen te maken, trainingen voor het komende seizoen te plannen. Kortom genoeg reden om actief te zijn als bestuur. Onze digitale bestuurstafel ziet er zo uit:


Afbeelding met binnen, elektronica, foto, monitor Automatisch gegenereerde beschrijving


Het vele video bellen blijft toch een beetje surrogaat voor de persoonlijke ontmoetingen. Elke bestuursvergadering sluiten we af met de HC Eemvallei High of the week.


Mijn HC Eemvallei high of the week was deze week de gestage stroom van aanmeldingen van vrijwilligers. Zo meldde zich afgelopen week een vrouw uit Jong Dames 1 zich dat ze graag iets wil doen voor HC Eemvallei. Laat dit nu het teken voor jou zijn om dat ook te doen ☺, want we blijven op zoek naar vrijwilligers.


En bedenk elke dag langer in sociale onthouding, is een dag dichter bij weer lekker hockeyen op HC Eemvallei.


Dank voor je aandacht en tot snel!

Hidde