Terug
14-4-2022

Trainer/coach Pieter de Jong stopt na dit seizoen bij HCE Dames 1.

Nieuws afbeelding

Pieter de Jong stopt na dit seizoen als trainer/coach van HC Eemvallei Dames 1. De afgelopen periode heeft het bestuur diverse gesprekken gevoerd met Pieter de Jong en andere betrokkenen. Uitkomst van deze gesprekken is, dat na een succesvolle periode van 3 jaar als trainer/coach het bestuur denkt dat het goed is als er vanaf volgend seizoen een andere trainer/coach voor de groep van Dames 1 staat. Een nieuw gezicht brengt andere energie en andere inzichten mee.

De spelers van Dames 1 zijn afgelopen woensdag voorafgaand aan de training hierover geïnformeerd. Pieter de Jong heeft, ondanks dat hij verrast was, aangegeven begrip te hebben voor de beslissing van het bestuur. Pieter heeft hierbij aangegeven dat de doelen voor het lopende seizoen hetzelfde blijven en dat hij zich samen met Dames 1 tot uiterste zal inspannen om te promoveren.

We zijn Pieter zeer erkentelijk voor zijn werkzaamheden de afgelopen jaren als trainer/coach van Dames 1. We benadrukken dan ook de enorme waardering voor zijn toewijding en deskundigheid de afgelopen jaren. We zijn dan ook van mening dat we zonder de ervaring en kwaliteiten van Pieter het afgelopen seizoen niet waren gepromoveerd. En nu niet mee zouden doen om promotie. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat steeds meer leden op zondag hun weg vinden naar de Caraïben. Daarnaast heeft Pieter zich meerdere malen een man met het juiste clubhart getoond. Zo helpt hij HC Eemvallei gedurende het lopende seizoen ook door halverwege het stokje als trainer/coach van de MB1 over te nemen.

De waardering voor Pieter blijkt wel uit het feit dat we Pieter hebben gevraagd om trainer/coach te blijven bij HC Eemvallei. Daarbij hebben we Pieter een aantal selectieteams voorgesteld. Pieter gaat hier over nadenken en komt daar bij ons op terug.

Uiteraard zullen we aan het einde van het seizoen Pieter nog gepast bedanken voor alle inspanningen voor HC Eemvallei. Voor nu, bedanken we Pieter voor zijn werkzaamheden tot nu toe en wensen hem heel veel succes de rest van het seizoen bij en met Dames 1 en daarna bij het selectie team van zijn keuze.