Terug
11-9-2023

Feestelijke start van het seizoen!

Nieuws afbeelding

Het bestemmingsplan voor onze nieuwe locatie is onherroepelijk! 
Daar hebben we een toast op uitgebracht, alle tijd en voorbereidingen zijn beloond. Nu verder met de plannen verder uitwerken en concrete stappen maken in de realisatie. 
Waar staan we nu? 
  •  5 hockey velden 
  • Een trainings-/inspeelveld (een kwart veld) 
  • Eén locatie waar we met z’n allen op één mooie nieuwe plek komen
  • Een prachtig nieuw clubhuis 
Het voorlopige ontwerp van het clubhuis is in een vergevorderd stadium en beloofd iets moois te worden. Nu komt het aan op de verdere details die wij als club wensen en wat er verwacht wordt bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Dit heeft al veel aandacht gehad en zal de aankomende tijd bovenaan staan bij de verdere ontwikkeling. Nu gaan we eerst aan de slag met de meer technische zaken, het bouwrijp maken, bepalen welke materialen worden toegepast, gedetailleerdere plannen voor de velden en aansluiting met het park om er maar een paar te noemen. 

De nieuwe locatie komt aansluitend aan het "Westelijk park” en krijgt 2 ingangen; één vanuit het park en de andere vanaf de doorgaande weg. Op de plattegrond is de nieuwe locatie duidelijk aangegeven. Voor de beeldvorming: als je van de huidige Olympus locatie voorbij rotonde 3 rijdt aan de linkerzijde, waar op dit moment nog een zendmast staat. We zijn weer een paar stappen verder en hebben een mooi vooruitzicht wat weer een stukje concreter is. Het streven is om in het voorjaar 2025 een feestelijke opening te kunnen organiseren en met zijn allen te proosten!