headernw.jpg
 

Huisregels

HC Eemvallei beschikt dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers sinds kort weer over prachtig aangeklede en opgeruimde accommodaties. 
We willen naar onze leden en hun publiek zowel tijdens de doordeweekse trainingen als tijdens de wedstrijddagen op onze beide locaties netheid en gastvrijheid uitstralen. Om dit mogelijk te maken ondersteunen wij onze vrijwilligers. HC Eemvallei is van ons allemaal en daarom is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat onze vereniging leefbaar blijft. Samen zorgen we ervoor dat beide accommodaties er netjes en gastvrij uit blijven zien.

Respecteer de accommodaties en materialen
Ga verantwoord om met de materialen van de vereniging en anderen.
 • Houd materialen heel. 
 • Ruim alle gebruikte spullen op zodra je klaar bent met trainen en/of de wedstrijd.
 • Is je frietje op, bekertje koffie/ thee of blikje limonade leeg, gooi deze dan in de afvalbak. 
 • Er zijn extra afvalbakken geplaatst zodat JE niet ver hoeft te lopen om er één te vinden.
 • Breng lege glazen naar de bar.

Gebruik van de kleedkamers
Na gebruik schoon achter laten voor een ander.

 • Laat de kleedkamers en doucheruimte schoon achter.
 • Gooi rommel in de prullenbak. 
 • Neem geen dranken, glaswerk en kopjes mee naar de kleedkamer.
 • Trainers en coaches zijn verantwoordelijk voor het toezicht hierop.

Respecteer de Drank-en Horecawet 
Verantwoord alcoholgebruik

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd, op tijden dat er alcohol wordt geschonken. 

Barvrijwilligers van onze vereniging hebben een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) verkregen via een elektronische leeromgeving die voor iedereen toegankelijk is.
Een wel heel gemakkelijke manier om een gekwalificeerde barvrijwilliger te worden.
Via onderstaande link kan de IVA gevolgd worden:


Mensen die de IVA niet hebben gevolgd of met succes hebben afgelegd mogen geen alcoholhoudende dranken schenken.


Respecteer verantwoord alcoholgebruik
Schenktijden m.b.t. alcoholhoudende dranken

Op beide accommodaties hangen duidelijk zichtbare regels met betrekking tot de schenktijden van alcoholhoudende dranken. Deze regels worden te allen tijde gerespecteerd (geen uitzonderingen mogelijk). De drankvergunning kan de vereniging immers ontnomen worden als na controle blijkt, dat wij ons niet houden aan de regels.

 • Het bestuur wil voorkomen dat onze leden en hun gasten als gevolg van overmatig alcoholgebruik een gevaar zijn voor zichzelf en voor anderen. 
 • Op basis daarvan kan en wordt de verstrekking van alcoholhoudende drank geweigerd.
 • Verboden drankgebruik. Ingevolge Artikel 2:48 van de APV Amersfoort is het verboden om op de parkeerterreinen van HC Eemvallei alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Dit ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde en van de aantasting van het leefklimaat.

Respecteer de regels omtrent gebruik eigen consumpties
 • Het nuttigen van meegebrachte alcoholhoudende dranken in de accommodaties of elders op het terrein van de HC Eemvallei is niet toegestaan.
 • Het bereiden en nuttigen van meegebrachte borrelhapjes of andersoortige etenswaren die ook door de vereniging verkocht worden, is zonder toestemming van de accommodatieverantwoordelijke(n) niet toegestaan.
 • In de accommodatie gekochte alcoholhoudende dranken worden genuttigd in de accommodatie of op het terras. Niet in de kleedkamers of op en langs de velden.
 • Respecteer onze jeugdleden
 • HC Eemvallei is een vereniging met bijna 1.200 leden waarvan 942 jeugdleden. Sporten is gezond en moet ook vooral in een gezonde omgeving beoefend worden.
Om gezond voorbeeldgedrag naar onze jeugdleden uit te stralen gelden de volgende regels:
 • Aan kinderen onder de 18 jaar mag nooit alcohol verkocht, verstrekt of doorgegeven worden. Deze leeftijdsgroep mag ook geen alcoholische dranken drinken op en rond de accommodaties van HC Eemvallei. Bij twijfel over de leeftijd vraagt de barmedewerker een ID te laten zien.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan trainers en coaches van jeugdteams en andere begeleiders tijdens het uitoefenen van hun functie.
 • Het gebruik van softdrugs wordt op onze locaties niet toegestaan.
 • Bij aantoonbaar geconstateerd gebruik van drugs hanteert het bestuur een "zero tolerance” beleid.

Roken willen wij op onze accommodaties ontmoedigen, verbieden kunnen wij echter niet.

 • Roken? Niet in de nabijheid van onze sportende en niet sportende jeugdleden.
 • Roken? Niet in de buurt van de ingangen van onze accommodaties.
 • Roken? Niet in de kleedkamers.
 • Roken? Niet op en langs de kunstgrasvelden.
 • Roken? Niet in de buurt van de dug-outs.
 • Uitgerookt? Gooi de sigarettenpeuk in de speciaal daarvoor aangeschafte asbakken. Niet op de grond.

Het bestuur of gedelegeerden van het bestuur zijn gerechtigd om personen van de accommodatie te verwijderen als deze zich niet conform de gestelde huisregels gedragen of zich anderszins misdragen. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap. In voorkomende gevallen kan het bestuur de Politie inschakelen. Aanwijzingen in dit kader van bestuursleden of gedelegeerde van het bestuur moeten opgevolgd worden.