headernw.jpg
 

Afmelden

 

Afmelden:

Indien er géén schriftelijke opzegging is ontvangen wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.

 

Afmelden kan uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie naar Oude Bocht 3d, 3752 DE Bunschoten of [email protected]. Je ontvangt van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.

Heb je binnen 2 weken na je afmelding of voor 1 mei geen bevestiging ontvangen neem dan contact op met de leden administratie. Zonder ontvangstbevestiging is je afmelding niet compleet.

Afmeldingen op andere wijze of bij andere personen (trainers, team managers) worden als nietig beschouwd.

De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 mei plaatsvinden. Wij stellen het op prijs als u bij de afmelding een reden opgeeft. 

Wanneer het lidmaatschap niet vóór 1 mei bij de ledenadministratie is opgezegd, wordt de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar in rekening gebracht. Ook bij opzeggingen tijdens het seizoen blijft de contributieverplichting voor dat seizoen bestaan. Dit geldt ook als je het lidmaatschap wil beëindigen uit onvrede over de teamindeling of trainingstijden als deze bekend worden gemaakt.