headernw.jpg
 

Contributie

Contributies seizoen 2019-2020

Het bankrekeningnummer voor de contributie is NL60RABO0186732899.
De contributie voor het jaar 2019-2020 is als volgt opgebouwd.
De contributiebedragen zijn vastgesteld tijdens de BLV van 26 juni 2019.

Algemene kosten bij inschrijving


Entreegeld vereniging (éénmalig)
€ 25,00
Inschrijfkosten
€ 15,00

Contributiebedragen
Senioren € 315,00
Senioren tot 22 jaar (op 1 oktober) € 250,00
A Jeugd
€ 285,00
B Jeugd
€ 285,00
C Jeugd € 275,00
D Jeugd € 275,00
E Jeugd € 255,00
F Jeugd en Benjamins
€ 215,00
Funkey € 80,00

Trimhockey
€ 185,00
Trainingslid ** € 185,00
Zaalhockey *
€ 85,00 - € 120,00
*) de kosten van zaalhockey zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals zaalhuur, beschikbaarheid zalen, aantal trainingen e.d
**) NIET mogelijk voor jeugdleden

Toeslagen Prestatieteams

De volgende teams zijn de Prestatieteams, die extra training krijgen: 

MA1, MB1, MC1, MC2, MD1, MD2, JA1, JB1, JC1, JD1, JD2

Tarief, per teamlid per seizoen.

    € 100
Zaalhockey

Zaalhockey toeslag zal in samenspraak met de zaalhockey commissie worden vastgesteld.

Gezinskorting

Aantal leden per gezin
Korting
1
Geen
2
€ 7,50
3
€ 22,50
4
€ 42,50
+ € 20,00 voor ieder vijfde, zesde of zevende gezinslid


Voorwaarde gezinskorting: Gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen. De gezinskorting wordt bij de start van het seizoen vastgesteld en kan daarna niet meer verrekend worden.

Innen contributie en Incasso

HC Eemvallei is met ingang van het seizoen 2018-2019 een samenwerking aangegaan met ClubCollect die voortaan de inning van de contributie gaat faciliteren. ClubCollect stuurt namens de HC Eemvallei betaalverzoeken naar de leden. Die worden verstuurd per email, SMS of post. De leden kunnen dan bij dat verzoek aangeven of ze in 1 keer of in termijnen willen betalen. De betaling kan via incasso of direct via iDEAL. 

ClubCollect is een betaalsysteem, geen incassobureau. Mocht betaling van de contributie uiteindelijk achterwege blijven dan zullen wij, met inachtneming van de wettelijke vereisten, de vordering ter incasso uit handen geven aan onze incassopartner Dutch Cash Management. De bijkomende kosten zijn voor rekening van het lid.

Incasso data en Termijnen en betaling zonder machtiging

De vereniging streeft er naar de reguliere contributie voor dit seizoen in één termijn te incasseren/betaald te krijgen.

Net als voorgaande jaren, kan de contributie ook in vier termijnen worden voldaan. In het geval dat de contributie in vier termijnen wordt voldaan, is per termijn incasso een administratieve vergoeding van
€ 0,50 verschuldigd.

De data waarop geïncasseerd zal worden zijn:
·1 september 2018 (1e termijn of betaling totale contributie in één keer);
·1 november 2018 (2e termijn);
·1 februari 2019 (3e termijn);
·1 april 2019 (4e termijn).

De contributiefactuur wordt begin september 2019 door ClubCollect naar het ouder/factuur e-mailadres verstuurd, dat als tweede bij het lid vermeld staat.

 

Factuurgegevens
De factuurgegevens zijn via Mijn Eemvallei (op de website) ook zelf in te zien. Ga naar Ik, Mijn Facturen voor het overzicht. Vanaf die pagina kunnen facturen naar het eigen e-mailadres worden verstuurd.