headernw.jpg
 

ALV

dinsdag 19 februari 2019   |   20:00 - 22:00   |   Clubhuis beneden,Clubhuis boven
Beste Leden,

Op dinsdag 19 februari 2019 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Hockeyclub Eemvallei. Aanvang: 20.00 uur in het clubhuis op locatie Caraīben.

De stukken waaronder de notulen van de vorige vergadering en de jaarrekening worden geplaatst in het besloten ledengedeelte 'Mijn Eemvallei' onder 'Documenten'; onderdeel 'Algemene Ledenvergadering'. De stukken liggen tevens op de avond van de vergadering ter inzage in het clubhuis.

Aanmelden: meldt je vooraf aan in de Lisa App onder meer/evenementen.

Voor het stemmen geldt het volgende:
Leden met stemrecht:
- seniorleden;
- ereleden;
- niet spelende leden;
- jeugdleden middels hun wettelijk vertegenwoordiger 1 stem ook wanneer tot het gezin meerdere jeugdleden behoren;

Volmachten
Elk lid mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.
Volmachten hebben slechts de geldigheid van 1 vergadering.
Volmachten dienen 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Secretaris van het bestuur ingeleverd te zijn en voorzien zijn van naam gevolmachtigde, naam volmacht gever en handtekening volmacht gever. Het volledig ingevulde formulier kan worden gestuurd naar [email protected].

We verheugen ons op een ieders komst!
Het bestuur