Terug

Algemene Leden Vergadering

donderdag 23 januari 2020   |   20:00 - 22:00   |   Clubhuis beneden,Clubhuis boven

Beste HC Eemvallei leden,
 
Graag willen we je uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op 23 januari, die plaats vindt vanaf 20:00 uur in ons clubhuis op Caraïben. Alle HCE volwassen leden én ouders van jeugdleden hebben een stem. Hiermee help je richting geven aan de toekomst van onze vereniging.
 
Tijdens de laatste (bijzondere) Ledenvergadering op 26 juni 2019, zijn verschillende leden van onze vereniging toegetreden tot het bestuur om de aftredende bestuursleden te vervangen. Het bestuur heeft aangegeven te starten met een 100 dagen plan en hierbij de tijd nemen om goed te inventariseren wat er leeft binnen onze mooie Hockeyvereniging. Tijdens de aankomende ALV zal (zoals ook te lezen is in de agenda), het overgrote deel van het huidige bestuur haar taak neerleggen of weer teruggeven. De aanleiding hiervoor zal tijdens de ALV worden toegelicht, waarmee er ruimte komt voor een nieuw bestuur. Het enige bestuurslid wat aanblijft en wij willen benoemen, is onze penningmeester Remko Manders. Remko heeft al met oud bestuursleden en de huidige commissies gesproken over een aantal verbeterpunten en oplossingsrichtingen. Een van de nieuwe richtingen is om de organisatie meer zelfsturend en wendbaar (agile) te maken met heldere 'functies' die meer aanspreken. Door overal meer mensen toe te voegen kunnen we als club onze slagkracht vergroten en daarmee ook de belasting van vrijwilligers verkleinen.
 
Het is noodzakelijk om gezamenlijk een aantal veranderingen door te voeren, want het blijkt erg lastig om een grote vereniging met 1200 leden goed sturing te geven. Dit terwijl er ook heel veel mooie ontwikkelingen plaats vinden zoals het goed oppakken van de acties rond het verkrijgen van één Locatie door de Eenlocatie werkgroep, commissies als Communicatie en Sponsoring actief bezig zijn, vrijwilligers zich inzetten voor uiteenlopende taken als Lijnco, ledenadministratie, accommodaties, bar, arbitrage, events etc. En natuurlijk vrijwilligers die direct bijdragen aan het eigen team in de vorm van coach, trainer, spelbegeleider, teammanager etc. Helaas zijn er nog op teveel posities onvoldoende vrijwilligers en is het uitdagend alle activiteiten in te vullen. Alléén door hulp te krijgen van meer betrokken en actieve ouders en leden (jong én oud) kunnen we blijven sporten en genieten van onze Hockey Club Eemvallei. 
 
De KNHB ondersteunt onze vereniging in de vorm van advisering (probleem analyse en plan van aanpak) en heeft voorgesteld een leden-enquête uit te sturen om informatie te verzamelen. Heb je deze nog niet ingevuld, dan willen wij je vragen dit vóór het eind van deze week alsnog te doen via https://www.surveygizmo.eu/s3/90198006/Ledenenquete-Eemvallei. Tijdens de ALV gaan we de eerste resultaten terugkoppelen.
 
Om HC Eemvallei een goed draaiende vereniging te maken met ruimte voor alle leeftijden om te hockeyen en mooie prestaties neer te zetten, zoeken we leden voor een groot aantal functies in het bestuur en hulp in diverse verschillende leuke commissies. Denk aan branding & communicatie, events, horeca, sponsoring, accommodatie en de technische commissie. Meer handen maken licht werk! Door jouw ervaring, passie, kennis/kunde in te brengen en juist te benutten op een voor jou passende positie, maken we er samen een mooie en gezonde club van! Ik + Jij = HC Eemvallei.
 
Kom daarom naar de ALV op 23 januari (20.00u) en denk mee, met de toekomst van HC Eemvallei!
 
Sportieve groet,
Bestuur HC Eemvallei

[email protected]
 
 
  
 


Agenda

Algemene Ledenvergadering van Hockeyclub Eemvallei 
Donderdag 23 januari 2020 in het clubhuis aan de Caraïben in Amersfoort
Aanvang 20.00 uur

 

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Vaststellen notulen Bijzondere Ledenvergadering 26 juni 2019 
 4. Terugblikken 
  1. Organisatorisch 
  2. Financieel 
 5. Vaststellen jaarrekening 2018-2019 
 6. Aan- en aftreden van bestuursleden 
  1. Aftredend: Tim Abbenhuës, Herman Bodewes, Sabine Brasser, Lotte Monster 
  2. Aantredend: Remko Manders (stemmen) 
 7. Vooruit kijken 
  1. Begroting huidig seizoen (2019-2020) en doorkijk naar volgend seizoen (2020-2021) 
  2. Stand van zaken en uitdagingen vanuit de commissies 
 8. Tot actie komen 
  1. Speerpunten voor de korte termijn 
  2. Bemensing van bestuur en commissies 
 9. Rondvraag en sluiting