Terug

Ingelaste Algemene Leden Vergadering

donderdag 20 februari 2020   |   20:00 - 22:00   |   Clubhuis beneden,Clubhuis boven

Donderdag 20 februari 2020 hebben we een Algemene Leden Vergadering die start om 20.00u. Op deze ALV kiezen we een nieuw bestuur van onze vereniging en leggen een basis voor een nog mooiere vereniging. Hierbij volgen wij de volgende agenda:


1. Welkom 

2. Vaststellen agenda

3. Opmerkingen notulen ALV 23 januari 2020

4. Van bestuur naar bestuur 

5. Afronding en overdracht vorige bestuur

6. Voorstellen kandidaten, visie en aanpak

7. Stemming kandidaat bestuursleden

8. Rondvraag

9. Afsluiting en borrel


Ik hoop dat er veel leden zijn, zodat iedereen de introductie van de kandidaten zelf kan volgen en erna ook met elkaar onderzoeken, of de resterende plaatsen in het bestuur (secretaris, accommodatie/evenementen) met andere leden ingevuld kunnen worden. Tot donderdag!


Sportieve groet,

Johan Joldersma


'De kwartiermaker'