headernw.jpg
 

Bestuurswijzigingen

20-1-2018
Nieuwsafbeelding
Dinsdag 16 januari was het zover op de Caraïben vond de ALV plaats. Wij willen alle aanwezigen bedanken voor hun komst en het in het bestuur getoonde vertrouwen. 

Wij mogen twee nieuwe bestuursleden verwelkomen daarnaast zijn er enkele verschuiving in het bestuur aangekondigd. Het voltallige bestuur is nu als volgt samen gesteld.

Dick van de Weerd Voorzitter
André Ruske Penningmeester (voorheen ook verantwoordelijk voor Accommodatie)
Clemens van der Werf: Secretaris
Sabine Brasser: Accommodatie (voorheen Secretaris)
Dirk van Garderen: Technische Commissie
Leonie Koot: Communicatie PR en Evenementen

Mocht je alle stukken nog willen (na)lezen, dat kan! Alle documenten en de gegeven presentaties staan onder 'mijn eemvallei'.

Wij kijken uit naar een mooi sportief 2018 waarin we verder bouwen aan onze ambities.