headernw.jpg
 

Teamindeling jeugd

21-4-2019
Nieuwsafbeelding

Hoewel alle teams nog volop in competitie zijn, kijkt de Technische Commissie alvast naar volgend jaar. Uiterlijk medio juni wordt de definitieve indeling voor het komende seizoen vastgesteld en bekend gemaakt. Omdat we het als TC belangrijk vinden om transparant te zijn in hoe de indeling van de teams tot stand komt, delen we in dit artikel in grote lijnen de door de TC gehanteerde systematiek.

Deze systematiek wordt voor een groot deel bepaald door de uitgangspunten van de KNHB. Een van deze uitgangspunten is bijvoorbeeld dat bij de jongste jeugd en bij de D junioren zo min mogelijk druk op de kinderen gelegd dient te worden en dat plezier in deze leeftijdsgroep voorop hoort te staan. Wij anticiperen hier onder meer op door de selectietraining alleen toe te passen waar nodig en de mogelijkheid van vriendenverzoeken vanaf komend seizoen ook bij de jongste jeugd en D junioren mogelijk te maken.

Een vriendenverzoek indienen is vanaf komend seizoen mogelijk binnen alle lijnen. Dit verzoek kan uiterlijk 1 mei per mail worden ingediend bij de lijncoördinator. E-mailadressen zijn te vinden op www.hceemvallei.nl. Een vriendenverzoek is een verzoek om het komende seizoen ingedeeld te gaan worden met 1 tot maximaal 3 vrienden waarbij allen worden ingedeeld in het team waar de minst sterke hockeyer zou worden ingedeeld. Tenslotte willen we erop wijzen dat een verzoek door alle betrokken spelers zelf (of via hun ouders) moet worden ingediend en dat we er alles aan doen om het verzoek in te willigen, maar dat er in bepaalde gevallen geen gehoor aan kan worden gegeven.

Als er na het lezen nog vragen zijn, dan kunnen deze, via de teambegeleiding, gesteld worden aan de betreffende lijncoördinator.

Jongste jeugd

Funkeys en Benjamins

Geen teamsamenstelling nodig

F jongens en meisjes

Een F team bestaat uit 8 speelsters/spelers

 • De teams zijn gelijkwaardig aan elkaar
 • De indeling is willekeurig (met nieuwe kinderen wordt rekening gehouden)
 • Wederzijdse vriendenverzoeken zijn mogelijk

Indeling door hoofdtrainer, technisch coördinator en zuilhoofd. Eindverantwoordelijk is het zuilhoofd.

6E jongens en meisjes

Een 6E team bestaat uit 8 speelsters/spelers

 • De teams zijn zoveel mogelijk gelijk als de F-teams i.v.m. groei van het team en het samenspel
 • Als er binnen een team redenen zijn om de samenstelling te wijzigen dan kan dat via de teammanager of coach aan de lijncoördinator F worden doorgegeven
 • Bij wijzigingen wordt gekeken naar wederzijdse vriendenverzoeken
 • Nieuwe kinderen worden logisch verdeeld over de teams
 • Team compleet houden verzoek is mogelijk

Eindverantwoordelijk is het zuilhoofd.

8E meisjes

Een 8E team bestaat uit 10 speelsters. Er wordt door coaches en hoofdtrainer gekeken naar:
1) Motivatie / spelplezier / inzet
2) Motoriek

De coach kan kinderen uit het team vragen naar hun kijk op spelplezier en hockey. Voor zowel weging 1 als 2 kan er gekozen worden uit drie mogelijkheden:

Groen - Hoog
Oranje - Midden
Blauw - Laag

Vervolgens wordt gekeken naar alle mogelijke combinaties, waarbij wij motivatie / spelplezier / inzet belangrijker vinden dan motoriek. Op basis daarvan worden 3 logische groepen gemaakt en daar weer 6 teams uit geformeerd.

 • Wederzijdse vriendenverzoeken zijn mogelijk (max 4 speelsters)
 • Vrienden komen in het team van de laagst beoordeelde speelster
 • Nieuwe kinderen worden logisch verdeeld over de teams
 • Met binnen Vathorst en buiten Vathorst wordt rekening gehouden.

Indeling door hoofdtrainer, technisch coördinator en zuilhoofd. Eindverantwoordelijk is het zuilhoofd.

8E jongens

Een 8E team bestaat uit 10 spelers. Er wordt door coaches en hoofdtrainer gekeken naar:
1) Motivatie / spelplezier / inzet
2) Motoriek

De coach kan kinderen uit het team vragen naar hun kijk op spelplezier en hockey. Voor zowel weging 1 als 2 kan er gekozen worden uit drie mogelijkheden:

Groen - Hoog
Oranje - Midden
Blauw - Laag

Vervolgens wordt gekeken naar alle mogelijke combinaties, waarbij wij motivatie / spelplezier / inzet belangrijker vinden dan motoriek. Op basis daarvan worden 2 logische groepen gemaakt en daar worden weer 2 teams uit geformeerd.

 • Wederzijdse vriendenverzoeken zijn mogelijk (max 4 spelers)
 • Vrienden komen in het team van de laagst beoordeelde speler
 • Nieuwe kinderen worden logisch verdeeld over de teams
 • Met binnen Vathorst en buiten Vathorst wordt wel rekening gehouden

Indeling door hoofdtrainer, technisch coördinator en zuilhoofd. Eindverantwoordelijk is het zuilhoofd.

ABCD junioren
De ABCD junioren teams worden samengesteld aan de hand van:

 • Voortgangsformulier coach: 45 procent
 • Voortgangsformulier hoofdtrainer (in samenspraak met trainer): 45 procent
 • Selectie/ indelingstraining (indien van toepassing): 10 procent

De voortgangsformulieren zijn uniform en vragen input op de volgende punten: Techniek, Inzicht, Motivatie en Fysiek, waarbij de weging per leeftijdscategorie anders is. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de KNHB. Als er geen sprake is van een selectie/ indelingstraining wegen beide voortgangsformulieren voor 50 procent mee. De selectie/ indelingstraining valt voor een deel samen met de reguliere trainingen en vindt alleen plaats voor degenen waar we een nog completer beeld van nodig hebben om tot de juiste plaatsing te komen. Eventueel afwijkende data worden op korte termijn gecommuniceerd.

De uiteindelijke indeling vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de technisch manager, de betrokken hoofdtrainer en het betrokken zuilhoofd (m.b.v. lijncoördinatoren)

D junioren
De weging in de voortgangsformulieren binnen de D junioren is als volgt: Techniek 40 procent, Inzicht 10 procent, Motivatie 40 procent , Fysiek 10 procent. Dit is conform de richtlijnen van de KNHB.

De verwachting is dat we komen tot de volgende teams:

Meisjes D1, mix van D2 & D3 (topteams) en daarna een mix van D4 & D5, D6 & D7 en D8 & D9, tenzij er geen D9 te vormen is. In dat geval wordt de D8 met D6 en D7 gemixt. Uitgangspunten zijn dat de teams bestaan uit minimaal 14 speelsters en we streven ernaar dat er in de 3 topteams samen minimaal 23 2e jaars worden geplaatst.

Jongens D1, D2 (topteams), D3 en D4. Omdat bij de jongens de krachtsverschillen binnen de teams groter zijn dan bij de meisjes (simpelweg omdat er minder jongensteams zijn) passen we voor het komende seizoen geen mix van 2 teams toe. Uitgangspunten zijn dat de teams bestaan uit minimaal 14 spelers en we streven ernaar dat er in de 2 topteams samen minimaal 15 2e jaars worden geplaatst. Vanuit jongens D3 zullen er vanaf de herfstvakantie op voorspraak van (hoofd)trainer en coach enkele spelers worden uitgenodigd om met de loop- en techniektraining van de topteams mee te trainen.

C junioren
De weging in de voortgangsformulieren binnen de C junioren is als volgt: Techniek 40 procent, Inzicht 10 procent, Motivatie 30 procent, Fysiek 20 procent. Dit is conform de richtlijnen van de KNHB.

De verwachting is dat we komen tot de volgende teams:

Meisjes C1, C2 (topteams) C3 tot en met C8. Uitgangspunt is dat de breedteteams bestaan uit minimaal 14 speelsters.

Jongens C1 (topteam), C2 en C3. Uitgangspunt is dat de breedteteams bestaan uit minimaal 14 spelers. Vanuit jongens C2 worden er vanaf de herfstvakantie op voorspraak van (hoofd)trainer en coach enkele spelers  uitgenodigd om met de loop- en techniektraining van de topteams mee te trainen.

B junioren
De weging in de voortgangsformulieren binnen de B junioren is als volgt: Techniek 35 procent, Inzicht 25 procent, Motivatie 20 procent, Fysiek 20 procent. Dit is conform de richtlijnen van de KNHB.

De verwachting is dat we komen tot de volgende teams:

Meisjes B1 (topteam), B2 tot en met B6. Uitgangspunt is dat de breedteteams bestaan uit minimaal 14 speelsters. Vanuit meisjes B2 worden er vanaf de herfstvakantie op voorspraak van (hoofd)trainer en coach enkele spelers uitgenodigd om met de loop- en techniektraining van de topteams mee te trainen.

Jongens B1 (topteam), B2 en B3. Uitgangspunt is dat de breedteteams bestaan uit minimaal 14 spelers. Vanuit jongens B2 worden er vanaf de herfstvakantie op voorspraak van (hoofd)trainer en coach enkele spelers  uitgenodigd om met de loop- en techniektraining van de topteams mee te trainen.

A junioren
De weging in de voortgangsformulieren binnen de A junioren is als volgt: Techniek 25 procent, Inzicht 30 procent, Motivatie 20 procent, Fysiek 25 procent. Dit is conform de richtlijnen van de KNHB.

De verwachting is dat we komen tot de volgende teams:

Meisjes A1 (topteam), A2 tot en met A5. Uitgangspunt is dat de breedteteams bestaan uit minimaal 14 speelsters. Vanuit meisjes A2 worden er vanaf de herfstvakantie op voorspraak van (hoofd)trainer en coach enkele spelers uitgenodigd om met de loop- en techniektraining van de topteams mee te trainen.

Jongens A1 (topteam), A2 en A3. Uitgangspunt is dat de breedteteams bestaan uit minimaal 14 spelers. Vanuit jongens A2 worden er vanaf de herfstvakantie op voorspraak van (hoofd)trainer en coach enkele spelers uitgenodigd om met de loop- en techniektraining van de topteams mee te trainen.

Keepers ABCD junioren
De keepers worden ingedeeld aan de hand van de voortgangsformulieren van de keeperstrainers en de coach en een selectiemoment voor de (nieuwe) C en D jeugd. De uiteindelijke indeling gebeurt in overleg met keeperstrainer, hoofdtrainer, keepercoördinator en betrokken zuilhoofd.